مشخصات الیاف ریز شده

الیاف ریز شده

الیاف ریز شده

از نظر کاربرد در دونوع گرما سخت که برای کاربرد BMC وگرما نرم برای تولید کلیه پلیمرها استفاده میشوند. از ویژگیهای این محصول:1-یکپارجگی عالی وتوزیع عالی وینواخت2-ایجاد کامپوزیتی با استحکام بالا3-قابلیت انعطاف با انواع رزین.این محصول در طولهای 3-24 میلیمتر موجود میباشد.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر