مشخصات کیسه فیلتر

کیسه فیلتر

کیسه فیلتر

عبارت است ازمحفظه ای شامل تعدادی کیسه اویخته و وصل شده به نگهدارننده موسوم به cage با عبور هوای حاوی ذرات گردو غبار و غبار موجود در هوا گرفته شده و سپس غبار موجود در کیسه ها تکانده میشونند.با استفاده از مصنوعات جدید تحمل دمای کیسه ها تا 200 درجه سانتی گراد بالا رفته است.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر