مشخصات مت دوختدار

مت دوختدار

مت دوختدار

این محصول از ایاف شیشه ریزشده تشکیل شده است که بطور تصادفی روی یک ماتریس رووینگ پراکنده شده استوبا همدیگر با الیاف الی دوخته شده است.از ویژگیهای این محصول:1-دارا بودن ضخامت یکنواخت2-قابلیت انعطاف بالا. از این محصول در شناورها وقایقها ولولها وتانکهای ذخیره سازی و...استغاده میشود.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر