مشخصات رینگ جونیت

رینگ جونیت

رینگ جونیت

این نوع گسکت از یک قطعه فلز تراشیده با مقطع مختلف تولید می شود از این گسکت در فشار و دماهای بالا و محیطهای بسیار خورنده استفاده می شود. در سه نوع: 1- نوع R: گسکت تمام فلزی که سطح مقطع آن به دو صورت بیضی و هشت گوش می باشد. 2- RX: این نوع گسکت بلندتر از نوع R می باشد و در فواصل فلنچهای بزرگتر پوشش می دهد. 3- BX: براساس استاندارد API6A ساخته می شود که همگی دارای سوراخ می باشد.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر