مشخصات چوب پنبه لاستیکی

چوب پنبه لاستیکی

چوب پنبه لاستیکی

این ورق از دانه هایگرانولهای پوست درختی که در کشور پرتغال رشد ونمو میکنند ساخته میشود این محصول بخاطر دارا بودن وزن سبک وانعطاف پذیری واستحکام شیمیای در روغن مورد استفاده قرار میگیرد از این محصول در وسایل موتوری ترانسفورموتورهای الکتریکی بعنوان عایق بندی استفاده میشود

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر