مشخصات سبد

سبد

سبد

از این محصول برای نگهدارننده کیسه های فیلتر استفاده میشود که در ابعاد مختلف بسته بطول کیسه ساخته میشود الیاژاین محصول بسته به نوع سفارش از الومینیوم واستیل ومس و... ساخته میشود.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر