مشخصات رینگهی گرافیتی اندازه گیری مایعات

رینگهی گرافیتی اندازه گیری مایعات

رینگهی گرافیتی اندازه گیری مایعات

این نوع رینگها در سیستم اتوماسیون وتولید وبسته بندی نوشابه ولبنیات وسیگار سازگاری دارد .خاصیت روان کاریقطعات گرافیتی از مهمترین ویژگی این محصول میباشد.

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر