مشخصات نانازبستی

نانازبستی

نانازبستی

این نوع گسکتها همانند گسکتهای آزبستی دارای تحمل حرارتی خوب و فشار متوسط می باشد. از این نوع گسکتها در صنایع که باید فاقد آزبست باشد مورد استفاده قرار می گیرد

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر