مشخصات رینگ مارپیچی

رینگ مارپیچی

رینگ مارپیچی

رینگهای کاربنی مارپیج طرح خاصی از پکینگ رینگها هستند که با داشتن شیار حلقوی یا مارپیج در بدنه داخلی عملکرد مناسبی در اببندی دارنند.کاربرد انها در توربینهای بخار با سرعت زیاد است.

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر