مشخصات دیافراگم ولو

دیافراگم ولو

دیافراگم ولو

یک دیافراگم ولو در داخل شیری لست که در موارد باز کردن وبستن وتنظیم میزان جریان اب مورد استفاده قرار میگیرد.در این نوع شیر ها یک دیافراگم قابل انعطاف توسط یک میله که با دیفراگم بصورت یک پارجه است به قسمت کمپرسور شیر متصل میشود.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر