مشخصات آزبستی

آزبستی

آزبستی

صنایع مختلف بسته به شرایط از انواع ورقهای غیر فلزی مناسب برای نشت بندی استفاده می کنند از جمله: آزبست، نانازبست، گرافیت و... که خیلی اوقات برای تقویت بیشتر مسلح می شوند. این نوع گسکتها دارای تحمل حرارتی خوببه اندازی 400 - 500 درجه سانتی گراد غیر مستقیم و تحمل فشار 20 الی 50 بار فشار دارد.

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر