مشخصات پشم سنگ

پشم سنگ

پشم سنگ

طی یک انفجار آتشفشانی سنگهای داخلی زمین که به صورت مذاب می باشند به سطح بیرونی زمین پرتاب می شوند ذرات بسیار ریز ذوب و معلق در هوا در مسیر جریان هوا قرار گرفته سرد شده و به فرم ذرات پشم مانند در می آید. این پدیده ایده اولیه برای تولید پشم سنگ بوده است. از خصوصیات بارز این محصول: 1- نصب آسان 2- غیرسمی و سازگار با محیط زیست 3- جذب بالای صوت 4- تحمل حرارتی خوب حدودا 800 درجه سانتی گراد 5- سبک بودن می باشد. این محصول به شکل و فرمهای مختلف تولید می گردد که از جمله می توان به آن اشاره نمود: 1- عایق تخته ای 2-عایق پتویی با تور سیمی 3- عایق لحافی 4- عایق لوله ای 5- پشم خام فله ای

لینک مشاهده گالری تصاویر این محصول>>

تازه ها و رویدادها

کانال تلگرام پیشرو واشر